Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM1A_U01
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu oraz innych źródeł, w tym literatury popularnonaukowej a następnie inteligentnie je przetwarzać, wyciągać wnioski, a także formułować opinie, w języku polskim i w innym języku uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej
Odniesienia do EKO:
 • P6S_UW_XA_02
  Absolwent potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania z wykorzystaniem poznanych twierdzeń i metod, w tym symulacji komputerowych i metod numerycznych.
 • P6S_UK_XA_03
  Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • P6S_UU_XA_01
  Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.
 • P6S_UW_InzA_02
  Absolwent potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu: – wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, – dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich.
 • P6S_UW_InzA_03
  Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i ocenić te rozwiązania.