Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM1A_U03
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienia do EKO:
  • P6S_UK_XA_03
    Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.