Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM1A_K02
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
potrafi pracować indywidualnie i w zespole podejmując świadomie odpowiedzialność za realizowane zadania związane z wykonywaną profesją przestrzegając zasad etyki zawodowej
Odniesienia do EKO:
  • P6S_KO_XA_01
    Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.
  • P6S_KO_XA_02
    Absolwent jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego.
  • P6S_KR_XA_01
    Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: – przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, – dbałości o dorobek i tradycje zawodu.