Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_W03
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych i współczesnych zastosowaniach fizyki w technice oraz o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemach technicznych
Odniesienia do EKO:
 • P6S_WG_XA_01
  Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia.
 • P6S_WG_XA_02
  Absolwent zna i rozumie metodologię badań oraz podstawowe teorie w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów.
 • P6S_WK_XA_01
  Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.
 • P6S_WK_InzA_01
  Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.