Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_W05
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego oraz ma wiedzę na temat korzystania z zasobów informacji patentowej i naukowej
Odniesienia do EKO:
  • P6S_WK_XA_02
    Absolwent zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
  • P6S_WK_XA_03
    Absolwent zna i rozumie podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne, związane z działalnością naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową.
  • P6S_WK_InzA_01
    Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.