Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_W06
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Odniesienia do EKO:
 • P6S_WK_XA_01
  Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.
 • P6S_WK_XA_02
  Absolwent zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
 • P6S_WK_XA_03
  Absolwent zna i rozumie podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne, związane z działalnością naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową.
 • P6S_WK_InzA_01
  Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.