Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_U02
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych zarówno w dyskusji, jak i w piśmie, także w języku obcym na poziomie B2
Odniesienia do EKO:
 • P6S_UK_XA_01
  Absolwent potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii.
 • P6S_UK_XA_02
  Absolwent potrafi brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.
 • P6S_UK_XA_03
  Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • P6S_UO_XA_01
  Absolwent potrafi planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole.