Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_U07
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
potrafi organizować pracę zespołową zgodnie z zasadami etycznymi i prawnymi stosując zasady ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i przepisy prawa autorskiego oraz korzystając z zasobów informacji patentowej
Odniesienia do EKO:
  • P6S_UO_XA_01
    Absolwent potrafi planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole.