Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_K02
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu, publikuje efekty swoich prac w sposób rzetelny i uczciwy, ma świadomość odpowiedzialności za swoje wypowiedzi oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego
Odniesienia do EKO:
  • P6S_KK_XA_01
    Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.
  • P6S_KK_XA_02
    Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
  • P6S_KR_XA_01
    Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: – przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, – dbałości o dorobek i tradycje zawodu.