Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT1A_K03
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, wykazuje postawę proekologiczną, potrafi przekazać społeczeństu w sposób zrozumiały informację o osiągnięciach i ich wpływie na rozwój technologi oraz dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej
Odniesienia do EKO:
  • P6S_KO_XA_01
    Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.
  • P6S_KO_XA_02
    Absolwent jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego.
  • P6S_KO_XA_03
    Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.