Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_W03
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki oraz o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach
Odniesienia do EKO:
  • P7S_WG_XA_02
    Absolwent zna i rozumie główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych istotnych dla programu kształcenia.
  • P7S_WG_XA_04
    Absolwent zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i najnowsze odkrycia w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów.
  • P7S_WK_XA_01
    Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.