Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_W06
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienia do EKO:
  • P7S_WK_XA_02
    Absolwent zna i rozumie ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
  • P7S_WK_XA_03
    Absolwent zna i rozumie uwarunkowania etyczne i prawne, związane z działalnością naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową.
  • P7S_WK_InzA_01
    Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.