Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_U02
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz potrafi w języku angielskim przygotować opracowanie zagadnień wchodzących w zakres fizyki technicznej
Odniesienia do EKO:
 • P7S_UW_XA_03
  Absolwent potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe i możliwości optymalizacji stosowanych procedur.
 • P7S_UK_XA_01
  Absolwent potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.
 • P7S_UK_XA_02
  Absolwent potrafi prowadzić debatę.
 • P7S_UK_XA_03
  Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii.