Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_U05
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
potrafi planować i realizować złożone zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski oraz oszacować nakład pracy i koszty ich realizacji
Odniesienia do EKO:
 • P7S_UW_XA_02
  Absolwent potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych właściwych dla danego kierunku studiów.
 • P7S_UW_XA_03
  Absolwent potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe i możliwości optymalizacji stosowanych procedur.
 • P7S_UO_XA_01
  Absolwent potrafi kierować pracą zespołu.
 • P7S_UU_XA_01
  Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.
 • P7S_UW_InzA_04
  Absolwent potrafi zaprojektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonać typowe dla kierunku studiów proste urządzenie, obiekt, system lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.