Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_U06
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
potrafi określić zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów, właściwie zabezpieczyć stanowiska pracy i ocenić wpływ na środowisko różnych rozwiązań technicznych
Odniesienia do EKO:
  • P7S_UO_XA_01
    Absolwent potrafi kierować pracą zespołu.
  • P7S_UW_InzA_02
    Absolwent potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu: – wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, – dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich.