Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_U07
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
potrafi ocenić przydatność technik badawczych i technologii, również nowych i nietypowych, oraz oszacować koszty ekonomiczne i skutki pozatechniczne prowadzenia prac z ich użyciem
Odniesienia do EKO:
  • P7S_UW_XA_01
    Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: – właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, – dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
  • P7S_UW_InzA_02
    Absolwent potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu: – wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, – dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich.
  • P7S_UW_InzA_03
    Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i ocenić te rozwiązania.