Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_K03
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
dostrzega możliwości komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej oraz potrafi przygotować prosty wniosek o finansowanie badań lub wdrożenie nowego rozwiązania technicznego
Odniesienia do EKO:
  • P7S_KO_XA_03
    Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.