Dane EK kierunkowego:
Kod:
CE2A_U19
Kierunek obejmowany:
Ceramika
Efekt kształcenia:
ma umiejętność przygotowania krótkiego doniesienia naukowego w języku angielskim przedstawiającego wyniki własnych badań, posługując się angielską terminologią techniczną
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U06
    ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego