Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_W05
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
ma znajomość praw fizyki klasycznej i współczesnej przydatną do rozwiązywania problemów naukowych i technicznych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów