Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM1A_W02
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe techniki opisu i pomiaru zjawisk fizycznych oraz procesów biofizycznych, biomedycznych i biochemicznych
Odniesienia do EKO:
  • X1A_W01
    ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów