Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM1A_W05
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
Zna działanie prostych układów elektronicznych oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu programowania, niezbędną w rozwiązywaniu wybranych problemów
Odniesienia do EKO:
  • X1A_W05
    zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów