Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_W03
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów