Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_W06
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
ma podstawowa wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów w obszarze fizyki technicznej i jej zastosowań
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
  • T2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów