Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_W08
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę w zakresie architektury systemów komputerowych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów