Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_W11
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
ma pogłębioną wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W05
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych