Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_W12
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
zna zaawansowane techniki opisu i pomiaru przebiegu zjawisk i procesów fizycznych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów