Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_W13
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę w zakresie prawa dotyczącego ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W08
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
  • T2A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej