Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_U09
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
potrafi przygotować merytoryczny raport przedstawiający wyniki swojej pracy i przedstawić go z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U02
    potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
  • T2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów