Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_U14
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
potrafi ocenić przydatność nowych technik, technologii i urządzeń w rozwiązywaniu złożonych problemów inżynierskich bądź problemów badawczych właściwych fizyce technicznej
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
  • T2A_U16
    potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych