Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_U16
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
potrafi prowadzić metodami matematycznymi i ekonomicznymi analizy porównawcze rożnych rozwiązań inżynierskich
Odniesienia do EKO:
 • T2A_U10
  potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
 • T2A_U14
  potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
 • T2A_U15
  potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
 • T2A_U16
  potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych