Dane EK kierunkowego:
Kod:
FT2A_K03
Kierunek obejmowany:
Fizyka Techniczna
Efekt kształcenia:
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, właściwie określać priorytety i optymalizować metody osiągania założonych celów
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • T2A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu