Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_K04
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • T1A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania