Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM1A_U01
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu oraz innych źródeł, a następnie inteligentnie je przetwarzać, wyciągać wnioski, a także formułować opinie, w języku polskim i innym języku uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej
Odniesienia do EKO:
 • T1A_U05
  ma umiejętność samokształcenia się
 • T1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • M1_U06
  potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych
 • M1_U12
  posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w oparciu o własne działania lub dane źródłowe
 • M1_U13
  posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej wyników własnych działań i przemyśleń