Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM1A_U03
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie wnioski
Odniesienia do EKO:
 • T1A_U03
  potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
 • T1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
 • T1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • M1_U07
  potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce
 • M1_U08
  potrafi interpretować dane liczbowe związane z zawodem właściwym dla studiowanego kierunku studiów
 • M1_U12
  posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w oparciu o własne działania lub dane źródłowe
 • M1_U13
  posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej wyników własnych działań i przemyśleń