Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM1A_U04
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
jest komunikatywny operując precyzyjnie zarówno językiem opisu fizycznego jak i medycznego
Odniesienia do EKO:
 • T1A_U02
  potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
 • T1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
 • T1A_U07
  potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
 • M1_U03
  potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem studiów
 • M1_U13
  posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej wyników własnych działań i przemyśleń