Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM1A_U08
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
potrafi zastosować znaną metodologię do rozwiązywania problemów
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne