Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM1A_U20
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
potrafi - w oparciu o podane instrukcje - zestawić proste urządzenie typowe dla aplikacji w środowisku biomedycznym
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U16
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
  • M1_U10
    potrafi planować, projektować i realizować działania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych warunków
  • M1_U01
    posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane ze studiowanym kierunkiem studiów