Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM1A_K01
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  • M1_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie