Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM1A_K03
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
ma świadomość skutków działalności techniczno-inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • M1_K05
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania