Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM1A_K12
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
potrafi rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu fizyki medycznej mając świadomość własnych ograniczeń
Odniesienia do EKO:
  • M1_K02
    jest świadoma własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów
  • M1_K06
    potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu