Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM2A_W04
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
ma szczegółową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W02
    ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • M2_W07
    rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów