Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM2A_W15
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
zna terminologię stosowaną w środowisku medycznym
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W08
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
  • M2_W10
    ma wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów