Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM2A_U07
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
potrafi dobrać właściwą metodę pomiaru, w zależności od zjawiska jakie należy zbadać
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • M2_U02
    potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów