Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM2A_U08
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
potrafi zastosować znaną metodologię do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz naukowo-badawczych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne