Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM2A_U09
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
potrafi dobrać właściwe przyrządy pomiarowe do pomiaru odpowiednich wielkości fizycznych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • M2_U02
    potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów