Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM2A_U10
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
potrafi wykorzystywać symulacje komputerowe do analizy wybranych problemów biomedycznych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • M2_U06
    potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi w celu pozyskiwania danych, a także analizować i krytycznie oceniać te dane