Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM2A_K06
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
potrafi pracować indywidualnie i w zespole
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U03
    potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
  • M2_K04
    wykazuje przywództwo i przedsiębiorczość, potrafi zorganizować pracę zespołu