Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG1A_W17
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
zna podstawowe metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu i obliczeń inżynierskich
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów