Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG2A_W01
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie statystyki matematycznej i geostatystyki mających zastosowanie w górnictwie otworowym i geologii
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów