Dane EK kierunkowego:
Kod:
GG2A_W05
Kierunek obejmowany:
Górnictwo i Geologia
Efekt kształcenia:
ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wiertnictwem, geoinżynierią, gazownictwem ziemnym i eksploatacją otworową złóż z zakresu górnictwa i geologii
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów